Stadswandelingen

De stadswandelingen zijn bedoeld voor Stadjers, boeren en buitenlui om de stad Groningen te ontdekken. Deze oude stad heeft een interessante, oude kern die vooral lopend goed te verkennen is. Het is aan te bevelen om met goede wandelschoenen op pad te gaan. De wandelingen kunnen gereserveerd worden via mijn e-mail adres.

Kloostermoppen in de stad Groningen binnen de diepenring

In deze wandeling lopen we langs van oorsprong middeleeuwse gebouwen en muren die samengesteld zijn uit kloostermoppen. En passant wordt iets verteld over de geschiedenis van het gebouw, het bouwmateriaal en de toepassing ervan bij publieke en particuliere gebouwen. We komen op verrassende locaties, die bij de meesten van ons niet bekend zijn.

Start bij hotel Prinsenhof aan het Martinikerkhof
Duur van de wandeling:
circa 1 à 1,5 uur
Voste kosten:
€ 50
Maximaal aantal deelnemers:
10 personen

Wandeling door heden en verleden van het Noorderplantsoen

Het Noorderplantsoen in Groningen heeft een militaire voorgeschiedenis. Een uitgebreid systeem van wallen, bastions en grachten omsloot de stad sinds het begin van de 17de eeuw. Deze nieuwe verdedigingsvorm, gebaseerd op een rationeel opgezet vestingplan en aangelegd in de jaren 1608 tot 1624, was noodzakelijk geworden door het verbeterde geschut dat de 16de-eeuwse muren verpulverde. De muren werden door aarden wallen vervangen, waarin de kanonskogels smoorden. De bolwerken waren aangelegd voor een dubbele functie: aanval en verdediging. Nadat bij ministerieel besluit Groningen in 1874 ophield een vesting te zijn, werden de wallen en bastions geslecht. Aanvankelijk werden de grachten bestemd voor houtvlotten in verband met de bloeiende houthandel, maar later besloot de gemeente in het kader van een plan van uitleg er een plantsoen van te maken. In 2000 wordt de herinrichting van het Noorderplantsoen afgerond door de kleinzoon van H. Copijn, die één van de ontwerpers van dit park is geweest. Na de aanleg van het ‘Noorderpark’ zijn slechts restanten van deze bolwerken en bijbehorende grachten overgebleven. Niettemin zijn deze 17de-eeuwse werken nu nog te traceren in de vormgeving van het plantsoen. De wandeling zal ons langs verscheidene boomsoorten van het Bomenpad Noorderplantsoen voeren waarbij tevens aandacht zal worden besteed aan zowel de militaire geschiedenis als aan het ontwerp van het plantsoen in de Engelse landschapsstijl.

Start bij de Plantsoenbrug
Duur van de wandeling:
circa 1 à 1,5 uur
Voste kosten:
€ 50
Maximaal aantal deelnemers:
10 personen

Gevelstenen in Groningen

Gevelstenen zijn al honderden jaren een begrip in voornamelijk stedelijke gebieden. Zij dienden om reizigers hun plaats van bestemming te laten vinden of algemene informatie te geven over diensten, gebouwen en personen. Reeds in de oudheid bij de Grieken en Romeinen komen aanduidingen voor zowel los staand als op gevels. Zij hebben betrekking op beroepen, verkiezingen of op iets dat te huur is. Dit gebruik is waarschijnlijk overgenomen door de bewoners van de lage landen. In Groningen zijn nog een aardig aantal gevelstenen, gevelbeelden en teksten overgebleven daterend van ongeveer 1550 tot en met de huidige tijd. De wandeling voert ons langs circa 40 gevelstenen binnen de diepenring.

Start bij het Forum
Duur van de wandeling:
circa 1 à 1,5 uur
Vaste kosten:
€ 50
Maximaal aantal deelnemers:
10 personen

Gangen in Groningen

Oppervlakkig bekeken lijken gangen en stegen meestal niet interessant, maar historisch gezien hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het economische verkeer van een stad. Aan die smalle verbindingswegen blijken onder meer allerlei bedrijfjes gevestigd te zijn (geweest), gasthuizen, armoelijders, dubieuze kroegen en het ‘Doorgangshuis’ voor ontspoorde meisjes. In een rondgang door 33 gangen krijgt de wandelaar een boeiend overzicht van de voormalige bedrijvigheid in het centrum van de stad. Tevens wordt iets verteld over historische panden en hun bewoners.

Start bij het Forum
Duur van de wandeling:
circa 1 à 1,5 uur
Voste kosten:
€ 50
Maximaal aantal deelnemers:
10 personen

Zuiderbegraafplaats

De Zuiderbegraafplaats: een doodgewone excursie. De stad Groningen kent een aantal oude begraafplaatsen, waarvan de Zuiderbegraafplaats één van de bekendste is. Veel beroemde Stadjers vonden er hun laatste rustplaats en een aantal daarvan werd vereerd met een fraaie gedenksteen. Ook vindt men hier een grafmonument van allure: dat van de familie Scholten, entrepreneurs / fabrikanten van internationale faam. Maar ook de eenvoudige steen van de politie-agent, die in een donkere nacht aan het eind van de negentiende eeuw door een onbekende werd vermoord, en een rij gelijkvormige stenen voor een groep van elf dwangarbeiders, die bij een treinongeluk in 1940 om het leven kwamen. Groninger schrijvers als J.J.A. Gouverneur (auteur van “meester Prikkebeen“), dominees en kooplieden, helden uit verschillende oorlogen: de Zuiderbegraafplaats verenigt hen allemaal in de dood. We gaan tijdens deze excursie op zoek naar graven van bijzondere mensen en naar bijzondere graven van onbekende mensen. Daarbij stuiten we op een vergeten beeld van Pallas Athena, een borstbeeld van een ware ijzervreter voor wiens begrafenis ooit eens 10.000 Groningers uitliepen, de monumenten voor fietsfabrikanten en krantenmakers en nog veel meer.

Start bij de Zuiderbegraafplaats, Hereweg 87a
Duur van de wandeling:
circa 1 à 1,5 uur
Voste kosten:
€ 50
Maximaal aantal deelnemers:
10 personen