Boeken

De boeken betreffen de stad Groningen (Groningana), de provincie Groningen, de provincie Friesland en deels over mijn jeugd in Beverwijk.
Ze zijn geschreven, gefotografeerd en ontworpen door Edward Houting, grafisch vormgever / publicist. Bij een aantal boeken zijn meerdere auteurs betrokken. De uitverkochte boeken zijn eventueel via internet te verkrijgen.

Boekgegevens
Gebonden uitgave, 160 pagina’s in full colour en 124 afbeeldingen
Uitgeverij Noordboek, 2023, ISBN 978 9464 71126
Prijs: 19,90 euro
Verkrijgbaar bij de boekhandel en via internet bij uitgeverij Noordboek

De Prinsentuin in Groningen

Van stadhouderlijke gaerde tot publiekstuin

Niet eerder verscheen er een boek over deze Prinsentuin. Edward Houting geeft in deze uitgave een overzicht van de geschiedenis van deze tuin. Beschreven worden de vleugels van het Prinsenhof, de berceaux, het rosarium, het vak met de wapenschilden, het kruidenvak, de zonnewijzer en de muren van de tuin. Rijk geïllustreerd met (historische) foto’s en tekeningen. Hans Vrijer, stedenbouwkundige, tekende speciaal voor deze uitgave een isometrische voorstelling van het ontwerp en een aanzicht van het lusthuis in deze tuin uit omstreeks 1660.

Boekgegevens
2019. Eigen uitgave, 128 pagina’s in full colour. Niet in de boekhandel verkrijgbaar
Te bestellen door 10 euro + 4 euro verzendkosten over te maken op mijn bankrekening NL40ABNA0446218561 t.n.v. E. Houting

Herinneringen 1945-1974

Deze herinneringen heb ik opgeschreven om een zekere verantwoording af te leggen over mijn levenswandel van 1945 tot 1974. De eerste herinneringen uit de oorlogstijd begin 1945 tot aan de geboorte in 1974 van onze dochter Renske. Als opgroeiende puber die eigenlijk niet goed raad weet met zijn medemens en de ontluikende seksualiteit. Dan de diensttijd: niet de leukste ervaring op mijn levenspad. Tenslotte de gang naar de kunstacademie waar ik mij als een vis in het water voelde. Mijn huwelijk met mijn vrouw Marieke en de geboorte van Renske. Op weg naar een mens in voortdurende ontwikkeling naar zingeving en medemenselijkheid.

Boekgegevens
Deze publicatie (48 pagina’s full colour, genaaid/gebonden) is op eigen initiatief uitgegeven en is niet verkrijgbaar in de boekhandel
Uitverkocht

De Schouwbeek

Een nog bestaande duinbeek in Beverwijk

In dit boekje (juni 2020) is geprobeerd de voormalige loop van de Schouwbeek in de gemeente Beverwijk te achterhalen. In mijn jeugd woonden mijn familie en ik langs deze beek en het heeft mij altijd geïntrigeerd waar deze beek ontsprong. Met behulp van oude foto’s, tekeningen en kaarten, aanwezig bij het Noord-Hollands Archief en Museum Kennemerland, worden behalve de Schouwbeek ook andere (deels) verdwenen duinbeken gelokaliseerd.
Tegenwoordig wordt aan deze duinbeken weer aandacht besteed vanwege hun betekenis voor de grondwater beheersing en hun bijzondere flora en fauna.

Boekgegevens
Gebonden uitgave, 308 pagina’s in full colour en 465 afbeeldingen
Uitgeverij Noordboek, 2018, ISBN 978 90 5615453 0
Prijs: 35 euro
Verkrijgbaar in de boekhandel en via internet bij uitgeverij Noordboek

Kloostermoppen

Kloostermoppen, middeleeuws bouwmateriaal in stad en provincie Groningen


Deze uitgave – geschreven, getekend en gefotografeerd door Edward Houting en Hans Vrijer – geeft een overzicht van de toepassing van kloostermoppen van halverwege de dertiende eeuw tot circa 1500. Behandeld worden middeleeuwse kloosters, kerken, steenhuizen, particuliere huizen en stadsmuren. Vooraf gaat een hoofdstuk over de productie van de bakstenen in de middeleeuwse steenovens. Dit materiaal verving in de twaalfde eeuw de duurdere tufsteen, die uit de Eifel geïmporteerd moest worden.

Boekgegevens
Gebonden uitgave, 224 pagina's in full colour. Meer dan 300 afbeeldingen
Uitgeverij Noordboek, 2013, ISBN 978 90 3300931 0
Prijs: 19,50 euro
Eerste en tweede druk uitverkocht

Westerwolde

Westerwolde, over het landschap en de dorpen


Deze publicatie is door samenwerking van drie auteurs totstandgekomen: Edward Houting, Klaas Roelof de Poel en Hans Vrijer.
Het boek behandelt de vroege geschiedenis van het landschap in Westerwolde, de veranderingen in het landschap door verveningen, ruilverkavelingen en de EHS. In praktisch alle dorpen van Westerwolde zijn brinken geweest. Met behulp van minuutplans uit omstreeks 1830 van de dorpen en de raadpleging van oude akten wordt getracht deze brinken weer "op de kaart" te zetten. De struktuur van een aantal dorpen wordt met behulp van getekende kaarten uit 1850, 1900 en 2000 verduidelijkt. De boerderijtypen in Westerwolde zijn onder meer door bouwstijlen buiten de regio beïnvloed. Met behulp van plattegronden, tekeningen en foto's van deze boerderijtypen krijgt de lezer daarvan een goed overzicht.

Boekgegevens
Paperback, 160 pagina's in full colour
Uitgeverij Noordboek, 2009, ISBN 978 90 3300870 2
Uitverkocht

Historie in steen

Deze publicatie geeft een overzicht van gevelstenen, gevelbeelden, stichtings- en herinneringsstenen, opschriften, bouwkeramiek en tegeltableaus in de stad Groningen.

Gevelstenen komen in allerlei grootten en materialen voor. De steenhouwer gebruikte – al naar gelang de wensen van de opdrachtgever – materialen zoals marmer, graniet, zandsteen of hardsteen. Opvallend zijn tevens de beletteringen op de stenen. De teksten werden samengesteld uit verschillende lettertypen: van de vroege gotische letter tot de modernste, schreefloze letter.

In deze publicatie zijn meer dan 1000 objecten in meer dan 300 straten, pleinen en gangen vastgelegd. Daterend vanaf eind 16de eeuw tot na het jaar 2000.

Op de binnenzijde van het omslag is een wandeling uitgezet langs veertig gevelstenen en aanverwante objecten. Historie in steen is een gids voor de liefhebber van de natuurstenen sporen die zowel particulieren als gemeentelijke en rijksdiensten hebben achtergelaten.

Boekgegevens
96 pagina’s in full colour met veel illustraties
ISBN 978 90 3301153 5
Derde, herziene druk 2010
Uitverkocht

Wandelen in Fryslân

Geschreven in samenwerking met Dr. J.H.P. van der Vaart van de Fryske Akademy.
Twaalf beschreven wandelingen in deze mooie provincie. Deze zijn zo gekozen dat de verscheidenheid van de Friese landschappen volledig tot zijn recht komt. U wordt langs verrassende plekken geleid, die op het eerste gezicht niet zo voor de hand liggen om als wandelbestemming te kiezen.

Boekgegevens
Paperback, 128 pagina’s in full colour
Uitgeverij Noordboek, 2008, ISBN 978 90 3300693 7
Uitverkocht

Wandelen in Grunnen

Twaaf cultuurhistorische wandelingen in de provincie Groningen


Wandelen in Grunnen is een lofzang op de provincie Groningen. Op haar cultuurschatten en landschappen. Twaalf wandelingen ontsluiten gebieden die niet altijd voor de hand liggen om te bezoeken. De Veenkoloniën bij Wildervank bijvoorbeeld of de Dollard polders bij Nieuwe Statenzijl. Deze gebieden hebben een bijzondere ontstaansgeschiedenis.

Ervaar de ruimte van Noord-Groningen, de beslotenheid van het Westerkwartier en de bossen van Ter Apel. Meer dan duizend jaar geschiedenis heeft haar sporen achtergelaten in de wierden en de bedijkingen. Meer dan dertig kloosters hebben eeuwenlang bijgedragen aan de ontwikkeling van de bevolking. De grote concentratie van romano-gotische kerken in deze provincie (en in Friesland) kent haar gelijke niet in Nederland.

Deze geïllustreerde gids, voorzien van praktische kaarten en talrijke afbeeldingen, biedt een bijzondere kijk op de soms verstilde rijkdom van deze provincie. Kortom, u voelt zich een ontdekkingsreiziger in eigen land.

Boekgegevens
Paperback, 96 pagina’s
Ruim geïllustreerd en in full colour gedrukt
Uitgeverij Noordboek, ISBN 978 90 3301286 0
Vierde druk 2008
Uitverkocht

Groningen te voet

Wandelen in de binnenstad


Tien themawandelingen geven een goed overzicht van bezienswaardigheden in de stad Groningen. Onder meer wandelingen langs gasthuizen, kerken, gevelstenen, bijzondere bomen en tuinen, beelden en de tuin van het Prinsenhof.

Boekgegevens
In full colour uitgevoerd met meer dan 160 illustraties.
Uitgeverij Noordboek, ISBN 978 90 3300555 7
Tweede druk 2007
Uitverkocht

Groninger Borgen

Wandelingen door tuin en tijd

De provincie Groningen telde tot de zestiende eeuw vermoedelijk zeshonderd à zevenhonderd steenhuizen. Vele daarvan zijn tijdens onderlinge twisten van hoofdelingen en oorlogen in de regio verwoest. Een aantal steenhuizen heeft de tijd doorstaan en is vanaf eind zestiende eeuw verbouwd tot borg of landhuis. ‘Groninger Borgen, wandelingen door tuin en tijd’ geeft een goed overzicht van de zestien nog bestaande borgen en de bijbehorende tuinen en boomgaarden. Het is een kennismaking met de rijke en vaak turbulente geschiedenis van het gebouw en zijn bewoners en met het sortiment en de stijl van de tuin. Via een wandeling wordt de lezer rondgeleid in opengestelde borgtuinen. Aan deze historische huizen is tevens een rondwandeling gekoppeld, die de wandelaar het landschap, oude kerken, musea en andere bijzonderheden rondom de borg laat zien en beleven. Deze ruim geïllustreerde gids laat zien hoeveel de provincie Groningen cultuurhistorisch gezien te bieden heeft. Dankzij een uitgebreid beplantingsoverzicht vormt het bovendien een onmisbaar naslagwerk voor liefhebbers van historische tuinen.

Boekgegevens
112 pagina’s. Uitgevoerd in full colour met meer dan 160 illustraties
Uitgeverij Noordboek, 2007, ISBN 978 90 3300590 9
In Drenthe en bij de uitgever nog verkrijgbaar

Brinken in beeld

Langs esdorpen in Drenthe


Auteurs: Edward Houting, Klaas Roelof de Poel en Hans Vrijer.

Drenthe kent de mooiste verzameling brinken in Nederland. In verschillende Drentse esdorpen komen brinken nog in min of meer oorspronkelijke vorm voor. Het zijn historische dorpsruimten met een agrarische oorsprong. Hoewel die agrarische functie al lang verdwenen is, dragen de brinken bij aan de sfeer en het bijzondere karakter van de Drentse esdorpen. De auteurs belichten in deze publicatie de geschiedenis van de brinkruimten, het veranderende gebruik en de huidige situatie. Zij besteden aandacht aan de stedebouwkundige ontwikkeling van de esdorpen en wijzen op de historische waarde van brinken. De bijzondere kwaliteiten en de sfeer van de Drentse brinken worden in een omvangrijke en afwisselende reeks afbeeldingen tot uitdrukking gebracht. In het boek zijn vijf brinkroutes opgenomen die per fiets of per auto gereden kunnen worden. Via deze routes kan men de grote kwaliteiten van het Drentse landschap en van de esdorpen met de brinken ook zelf ervaren.

Boekgegevens
Paperback, 128 pagina’s in full colour
Uitgeverij Noordboek, 2005, ISBN 978 90 3300513 1
Uitverkocht

Stadse bouwstenen

Bouwhistorische verkenningen in de stad Groningen

Gemaakt in samenwerking met Taco Tel.

Stadse bouwstenen voert u langs een selectie van zestig historisch interessante bouwwerken in de binnenstad van Groningen. Aan de hand van deze gebouwen worden diverse onderwerpen behandeld, variërend van bouwstijlen tot bakstenen. De rondwandeling gaat langs van oorsprong middeleeuwse stenen huizen, langs monumenten als de Martinikerk en de Der Aa-kerk, oude gasthuizen en jongere monumenten. Bij nadere beschouwing blijken de gebouwen een rijkdom aan details te bezitten. Het bevestigt wat oude steden zoals Groningen te bieden hebben: een enorme diversiteit aan cultuurhistorisch waardevolle objecten, waaraan veel valt te ontdekken.

Boekgegevens
56 pagina's met een duidelijke plattegrond
ISBN 978 90 8081592 6
Tweede druk 2004
Uitverkocht

Ga je Gang in Groningen

Een wandeling door 33 gangen in de binnenstad van Groningen. Deze stad heeft meer dan 100 gangen gekend, waarvan er nu nog zo'n 50 zijn te traceren. De route voert u langs het andere, 'stille gezicht' van Groningen. Met veel cultuurhistorische informatie over de gangen, beroepen, bedrijven, gebouwen en hedendaagse winkels. De wandeling is circa vier kilometer lang en begint en eindigt bij het Forum.

Boekgegevens
100 pagina's, ISBN 978 90 9016640 7
Uitgave 2003, in opdracht van de SKSG
Niet in de boekhandel

SKSG

Een eeuw thuis in de kinderopvang


Een geschiedenis van honderd jaar kinderopvang in de stad Groningen. De geschiedenis van de in 1901 opgerichte VOK (Vereniging tot Oprichting van Kinderbewaarplaatsen; later VOIK en in 1993 met vier andere instellingen gefuseerd tot de SKSG) wordt gekenmerkt door chronisch geldgebrek. Alleen met liefde en toewijding kon deze vereniging het zolang uithouden. De financiële afhankelijkheid van de gemeente Groningen begon al in 1903 en duurt voor een deel tot op heden voort.

Boekgegevens
96 pagina's
Uitgeverij Noordboek, 2002, ISBN 978 90 3301251 0
Uitverkocht

Grafbloempjes

Kerkhoven en begraafplaatsen in de gemeente Groningen


Deze publicatie geeft een overzicht van verdwenen begraafplaatsen en kerkhoven en bestaande begraafplaatsen, grafmonumenten en opschriften op graven.

Boekgegevens
124 pagina's, ISBN 978 90 7645709 3
Uitgave 2002
Uitverkocht

Aan t waark

Gemaakt in samenwerking met Herman Sandman.

In deze publicatie komen 25 oude beroepen aan bod die in stad en provincie Groningen uitgeoefend werden. Onder meer verhalen over een baggelaar, een drekmenner, een kalverschetser, een sloepenbouwer, een Dollardvisser en een tinverlakker.

Boekgegevens
56 pagina's in full colour, ISBN 978 90 9015865 0
Uitgave 2002
Uitverkocht

Trip-tiek Groningen

Drie stadswandelingen


In Trip-tiek Groningen zijn drie wandelingen gebundeld over Italiaanse invloeden in Groningen, plaatsen waar Ploeg-kunstenaars woonden en werkten en de locaties van woningen van (academische) schrijvers, essayisten, dichters en journalisten.

Boekgegevens
104 pagina's, ISBN 978 90 7191888 2
Uitgave 1997
Uitverkocht

Gevelstenen in Groningen

Uitgebreide omschrijving en vindplaatsen van de gevelstenen. Met meer dan 100 illustraties.

Boekgegevens
302 pagina, ISBN 978 90 2321769 5
Uitgave 1981
Uitverkocht

Brinkenboek

Een verkenning van de brinken in Drenthe

In samenwerking met Klaas Roelof de Poel en Jacob van der Vaart.

Drenthe is in Nederland de provincie met de mooiste collectie brinken. Een nadere verkenning van de ontstaanswijze en het vroegere gebruik van de Drentse brinken, die nog altijd een wezenlijk element van de meeste esdorpen vormen, brengt veel interessante zaken naar voren. In dit Brinkenboek wordt ruime aandacht besteed aan de geschiedenis en aan het gebruik van die brinken, onder meer aan de hand van oude ansichtkaarten. Bovendien worden de funktieveranderingen, die de brinken met name in de vorige eeuw hebben ondergaan, onder de loupe genomen. 302 pagina's.