Lezingen:

Onderstaande lezingen over cultuurhistorische onderwerpen worden gegeven aan de hand van digitale beelden met een beamer of 80 dia's en duren ongeveer twee uur (inclusief pauze van een kwartier).

Borgtuinen in de provincie Groningen:
In deze lezing komen de tuinen van 16 borgen in de provincie Groningen aan bod. Van de Allersmaborg bij Ezinge tot de tuin van Welgelegen in Sappemeer, conform aan de volgorde in de publicatie ‘Groninger Borgen, wandelingen door tuin en tijd’ (ISBN 9789033005558, een uitgave van Uitgeverij Noordboek).
De ontstaansgeschiedenis, oude tekeningen, de tuinstijlen en het assortiment van de tuinen rond de borgen worden belicht. Onder meer de tuinarchitecten Zocher, Blum, Roodbaard, Vroom en Copijn zijn in deze provincie werkzaam geweest. Hoewel de tuinen in Groningen niet de grandeur van de tuin van Het Loo in Apeldoorn konden evenaren, bieden zij toch een zeer interessant gegeven bij de ontwikkeling van steenhuis tot borg. Tevens zal iets verteld worden over de zogenoemde ‘slingertoenen’ bij de Groninger boerderijen.
Deze lezing is zowel ontwikkeld voor de diaprojector als voor de beamer.

De lezing gaat vergezeld van circa 100 dia’s of digitale beelden en neemt gemiddeld 2 à 2,5 uur in beslag; inclusief een koffiepauze van 15 à 30 minuten. Kosten: 100 euro exclusief reiskosten. Voor lezingen die In de stad Groningen gehouden worden, worden natuurlijk geen reiskosten berekend.

De tuinen van onderstaande borgen worden besproken.
1. Allersmaborg, Ezinge
2. Breedenborg, Warffum
3. Coendersborg, Nuis
4. Ekenstein, Appingedam
5. Ennemaborg, Midwolda
6. Ewsum, Middelstum
7. Fraeylemaborg, Slochteren
8. Iwema steenhuis, Niebert
9. Menkemaborg, Uithuizen
10. Nienoord, Leek
11. Piloersemaborg, Den Ham
12. Rensumaborg, Uithuizermeeden
13. Rusthoven, Wirdum
14. Verhildersum, Leens
15. Wedderborg, Wedde
16. Welgelegen, Sappemeer

Brinken in Drenthe:
Deze lezing geeft een beeld van het ontstaan, het gebruik en het beheer van brinken in Drenthe. Brinken, die in oude Drentse es- of brinkdorpen voorkomen, zijn een belangrijk cultureel erfgoed van deze provincie. Naar onze mening is dit ‘openbaar groen’ een onderdeel van de leefbaarheid van de kleine dorpen. De lezing is gebaseerd op het ‘Brinkenboek, een verkenning van de brinken in Drenthe’ (Assen, 1981) en op ‘Brinken in beeld, langs esdorpen in Drenthe’ (Groningen, 2007). Samenstelling publicaties: Klaas Roelof de Poel, Jacob van der Vaart, Hans Vrijer en Edward Houting.

De lezing gaat vergezeld van circa 80 dia’s en neemt gemiddeld 2 à 2,5 uur in beslag; inclusief een koffiepauze van 15 à 30 minuten. Kosten: 100 euro exclusief reiskosten. Voor lezingen die In de stad Groningen gehouden worden, worden natuurlijk geen reiskosten berekend.

De tuin van Paleis Het Loo te Apeldoorn:
Deze lezing geeft een overzicht van de renaissance tuinstijl circa 1700. Willem III kocht het Oude Loo vooral aan vanwege de bijbehorende jachtgronden. Hij was een fervent jager, hetgeen nog steeds te zien is aan verscheidene beelden en reliëfs op Het Loo. Al vrij snel na de aankoop van het Oude Loo volgde de bouw van een groter paleis waar hij zijn gasten ruimer kon ontvangen. In opdracht van koning-stadhouder Willem III en zijn vrouw koningin Mary Stuart kwam bij het paleis een tuin tot stand, die tot ver buiten de grenzen van het toenmalige ‘Holland’ bekendheid genoot. De tuin werd na de kroning van Willem III nog uitgebreid met de zogeheten Boventuin, waar de Koningsfontein werd geplaatst. Een bijzonderheid van deze fontein in die tijd was dat hij hoger spoot - met fris water - dan de koninklijke fonteinen van Lodewijk XIV te Versailles. Een waar meesterwerk van de ontwerpers en tuinarchitecten van Willem III. In de diaserie worden onder andere belicht de beelden, de parterres, de oude bloemensoorten, de fonteinen en vijvers, oude sprengkoppen en de uitstraling van deze tuin voor dit vorstenpaar.

De lezing gaat vergezeld van circa 80 dia’s en neemt gemiddeld 2 à 2,5 uur in beslag; inclusief een koffiepauze van 15 à 30 minuten. Kosten: 100 euro exclusief reiskosten. Voor lezingen die In de stad Groningen gehouden worden, worden natuurlijk geen reiskosten berekend.

Gevelstenen in Groningen:
Gevelstenen zijn al honderden jaren een begrip in voornamelijk stedelijke gebieden. Zij dienden om reizigers hun plaats van bestemming te laten vinden of algemene informatie te geven over diensten, gebouwen en personen. Reeds in de oudheid bij de Grieken en Romeinen komen aanduidingen voor, zowel los staand als op gevels. Zij hebben betrekking op beroepen, verkiezingen of op iets dat te huur is. Dit gebruik is waarschijnlijk overgenomen door de bewoners van de lage landen. In 1997 is de gelijknamige publicatie verschenen, die circa duizend van deze tekens in het stadsbeeld beschrijft. De oudste gevelstenen dateren uit de 16de eeuw. Een aantal daarvan zijn in de openbare ruimte te zien, maar vele zijn in het bezit van het Groninger Museum. Aan bod komen in deze diaserie: ontstaan van het gebruik, materialen, bijzondere opschriften en de stenen uit het depot van het Groninger Museum.

De lezing gaat vergezeld van circa 80 beelden en neemt gemiddeld 2 à 2,5 uur in beslag; inclusief een koffiepauze van 15 à 30 minuten. Kosten: 100 euro exclusief reiskosten. Voor lezingen die In de stad Groningen gehouden worden, worden natuurlijk geen reiskosten berekend.

Het Noorderplantsoen in Groningen:
Het Noorderplantsoen in Groningen heeft een militaire voorgeschiedenis. Een uitgebreid systeem van wallen, bastions en grachten omsloot de stad sinds het begin van de 17de eeuw. Deze nieuwe verdedigingsvorm, gebaseerd op een rationeel opgezet vestingplan en aangelegd in de jaren 1608 tot 1624, was noodzakelijk geworden door het verbeterde geschut dat de 16de-eeuwse muren verpulverde. De muren werden door aarden wallen vervangen, waarin de kanonskogels smoorden. De bolwerken waren aangelegd voor een dubbele functie: aanval en verdediging. Nadat bij ministerieel besluit Groningen in 1874 ophield een vesting te zijn, werden de wallen en bastions geslecht. Aanvankelijk werden de grachten bestemd voor houtvlotten in verband met de bloeiende houthandel, maar later besloot de gemeente in het kader van een plan van uitleg er een plantsoen van te maken. In 2000 wordt de herinrichting van het Noorderplantsoen afgerond door de kleinzoon van H. Copijn, die één van de ontwerpers van dit park is geweest. Na de aanleg van het ‘Noorderpark’ zijn slechts restanten van deze bolwerken en bijbehorende grachten overgebleven. Niettemin zijn deze 17de-eeuwse werken nu nog te traceren in de vormgeving van het plantsoen. De lezing besteedt aandacht aan de militaire geschiedenis, het ontwerp van het plantsoen in de Engelse landschapsstijl en de vele boomsoorten die in het plantsoen voorkomen.

De lezing gaat vergezeld van circa 80 dia’s en neemt gemiddeld 2 à 2,5 uur in beslag; inclusief een koffiepauze van 15 à 30 minuten. Kosten: 100 euro exclusief reiskosten. Voor lezingen die In de stad Groningen gehouden worden, worden natuurlijk geen reiskosten berekend.