Boeken betreffende de stad Groningen (Groningana) en de provincies Groningen en Friesland.

BOEKEN geschreven, gefotografeerd en ontworpen
door Edward Houting, grafisch vormgever / publicist: (bij een aantal boeken zijn meerdere auteurs)


Kloostermoppen, middeleeuws bouwmateriaal in stad en provincie Groningen.
Deze uitgave – geschreven, getekend en gefotografeerd door Edward Houting en Hans Vrijer – geeft een overzicht van de toepassing van kloostermoppen van halverwege de dertiende eeuw tot circa 1500. Behandeld worden middeleeuwse kloosters, kerken, steenhuizen, particuliere huizen en stadsmuren. Vooraf gaat een hoofdstuk over de productie van de bakstenen in de middeleeuwse steenovens. Dit materiaal verving in de twaalfde eeuw de duurdere tufsteen, die uit de Eifel geďmporteerd moest worden.

Boekgegevens
Kloostermoppen, middeleeuws bouwmateriaal in stad en provincie Groningen.
Uitgeverij Noordboek, 2018. ISBN 9789056154530. Gebonden uitgave, 308 pagina’s in full colour en 465 afbeeldingen. Prijs: 35 euro.
Verkrijgbaar in de boekhandel en via internet www.noordboek.nl.


Westerwolde, over het landschap en de dorpen
Deze publicatie is door samenwerking van drie auteurs totstandgekomen: Edward Houting, Klaas Roelof de Poel en Hans Vrijer.
Het boek behandelt de vroege geschiedenis van het landschap in Westerwolde, de veranderingen in het landschap door verveningen, ruilverkavelingen en de EHS. In praktisch alle dorpen van Westerwolde zijn brinken geweest. Met behulp van minuutplans uit 1830 van de dorpen en de raadpleging van oude akten wordt getracht deze brinken weer "op de kaart" te zetten. De struktuur van een aantal dorpen wordt met behulp van getekende kaarten uit 1850, 1900 en 2000 verduidelijkt. De boerderijtypen in Westerwolde zijn onder meer door bouwstijlen buiten de regio beïnvloed. Met behulp van plattegronden, tekeningen en foto's van deze boerderijtypen krijgt de lezer daarvan een goed overzicht.

Boekgegevens
Westerwolde, over het landschap en de dorpen.
Uitgeverij Noordboek, 2013. ISBN 978 90 330 0931 0. Gebonden uitgave, 224 pagina's in full colour. Meer dan 300 afbeeldingen. Prijs: 19,50 euro.
Eerste en tweede druk uitverkocht.


Historie in steen
Edward Houting
Deze publicatie geeft een overzicht van gevelstenen, gevelbeelden, stichtings- en herinneringsstenen, opschriften, bouwkeramiek en tegeltableaus in de stad Groningen.

Gevelstenen komen in allerlei grootten en materialen voor. De steenhouwer gebruikte – al naar gelang de wensen van de opdrachtgever – materialen zoals marmer, graniet, zandsteen of hardsteen. Opvallend zijn tevens de beletteringen op de stenen. De teksten werden samengesteld uit verschillende lettertypen: van de vroege gotische letter tot de modernste, schreefloze letter.

In deze publicatie zijn meer dan 1000 objecten in meer dan 300 straten, pleinen en gangen vastgelegd. Daterend vanaf eind 16de eeuw tot na het jaar 2000.

Op de binnenzijde van het omslag is een wandeling uitgezet langs veertig gevelstenen en aanverwante objecten. Historie in steen is een gids voor de liefhebber van de natuurstenen sporen die zowel particulieren als gemeentelijke en rijksdiensten hebben achtergelaten.

Boekgegevens:
Historie in steen, gevelstenen in de stad Groningen.
Uitgeverij Noordboek, 2009. Paperback 160 pagina's. ISBN 978 90 330 0870 02.
Uitverkocht.


Wandelen in Fryslân (derde, herziene druk 2010, samen met Dr. J.H.P. van der Vaart van de Fryske Akademy).
Edward Houting
Twaalf beschreven wandelingen in deze mooie provincie. Deze zijn zo gekozen dat de verscheidenheid van de Friese landschappen volledig tot zijn recht komt. U wordt langs verrassende plekken geleid, die op het eerste gezicht niet zo voor de hand liggen om als wandelbestemming te kiezen.

Boekgegevens:
96 pagina’s in full colour met vele illustraties.
ISBN 978 90 330 1153 5.
Uitverkocht.


Wandelen in Grunnen – 12 cultuurhistorische wandelingen in de provincie Groningen
Edward Houting
Wandelen in Grunnen is een lofzang op de provincie Groningen. Op haar cultuurschatten en landschappen. Twaalf wandelingen ontsluiten gebieden die niet altijd voor de hand liggen om te bezoeken. De Veenkoloniën bij Wildervank bijvoorbeeld of de Dollardpolders bij Nieuwe Statenzijl. Deze gebieden hebben een bijzondere ontstaansgeschiedenis.

Ervaar de ruimte van Noord-Groningen, de beslotenheid van het Westerkwartier en de bossen van Ter Apel. Meer dan duizend jaar geschiedenis heeft haar sporen achtergelaten in de wierden en de bedijkingen. Meer dan dertig kloosters hebben eeuwenlang bijgedragen aan de ontwikkeling van de bevolking. De grote concentratie van romano-gotische kerken in deze provincie (en in Friesland) kent haar gelijke niet in Nederland.

Deze geïllustreerde gids, voorzien van praktische kaarten en talrijke afbeeldingen, biedt een bijzondere kijk op de soms verstilde rijkdom van deze provincie. Kortom, u voelt zich een ontdekkingsreiziger in eigen land.

Boekgegevens:
Wandelen in Grunnen – 12 cultuurhistorische wandelingen in de provincie Groningen, Edward Houting, Uitgeverij Noordboek, 2008. Paperback, 128 pagina’s.
ISBN 978 90 330 06937.
Uitverkocht.


Groningen te voet – wandelen in de binnenstad
Edward Houting
Groningen te voet is herdrukt. In deze vijfde, vernieuwde druk geven tien themawandelingen een goed overzicht van bezienswaardigheden in de stad Groningen. Onder meer wandelingen langs gasthuizen, kerken, gevelstenen, bijzondere bomen en tuinen, beelden en de tuin van het Prinsenhof.
Ruim geïllustreerd en in full colour gedrukt.
Uitgeverij Noordboek, 2008. Paperback, 96 pagina’s. ISBN 978 90 330 12860.
Uitverkocht.


Groninger Borgen, wandelingen door tuin en tijd
Edward Houting
De provincie Groningen telde tot de zestiende eeuw vermoedelijk zeshonderd ŕ zevenhonderd steenhuizen. Vele daarvan zijn tijdens onderlinge twisten van hoofdelingen en oorlogen in de regio verwoest. Een aantal steenhuizen heeft de tijd doorstaan en is vanaf eind zestiende eeuw verbouwd tot borg of landhuis. ‘Groninger Borgen, wandelingen door tuin en tijd’ geeft een goed overzicht van de zestien nog bestaande borgen en de bijbehorende tuinen en boomgaarden. Het is een kennismaking met de rijke en vaak turbulente geschiedenis van het gebouw en zijn bewoners en met het sortiment en de stijl van de tuin. Via een wandeling wordt de lezer rondgeleid in opengestelde borgtuinen. Aan deze historische huizen is tevens een rondwandeling gekoppeld, die de wandelaar het landschap, oude kerken, musea en andere bijzonderheden rondom de borg laat zien en beleven. Deze ruim geďllustreerde gids laat zien hoeveel de provincie Groningen cultuurhistorisch gezien te bieden heeft. Dankzij een uitgebreid beplantingsoverzicht vormt het bovendien een onmisbaar naslagwerk voor liefhebbers van historische tuinen.
Groninger Borgen. In full colour uitgevoerd met meer dan 160 illustraties.
Uitgeverij Noordboek. ISBN 90 330 0555 7. Tweede druk 2007.
Uitverkocht.


Brinken in beeld; langs esdorpen in Drenthe
Edward Houting, Klaas Roelof de Poel, Hans Vrijer
Drenthe kent de mooiste verzameling brinken in Nederland. In verschillende Drentse esdorpen komen brinken nog in min of meer oorspronkelijke vorm voor. Het zijn historische dorpsruimten met een agrarische oorsprong. Hoewel die agrarische functie al lang verdwenen is, dragen de brinken bij aan de sfeer en het bijzondere karakter van de Drentse esdorpen. De auteurs belichten in deze publicatie de geschiedenis van de brinkruimten, het veranderende gebruik en de huidige situatie. Zij besteden aandacht aan de stedenbouwkundige ontwikkeling van de esdorpen en wijzen op de historische waarde van brinken. De bijzondere kwaliteiten en de sfeer van de Drentse brinken worden in een omvangrijke en afwisselende reeks afbeeldingen tot uitdrukking gebracht. In het boek zijn vijf brinkroutes opgenomen die per fiets of per auto gereden kunnen worden. Via deze routes kan men de grote kwaliteiten van het Drentse landschap en van de esdorpen met de brinken ook zelf ervaren.
Brinken in beeld. 112 pagina’s. Uitgevoerd in full colour met meer dan 160 illustraties.
Uitgeverij Noordboek. ISBN 978 90 330 0590 9.
In Drenthe nog verkrijgbaar.


'Stadse bouwstenen, bouwhistorische verkenningen in de stad Groningen'.
In samenwerking met Taco Tel.
Stadse bouwstenen voert u langs een selectie van zestig historisch interessante bouwwerken in de binnenstad van Groningen. Aan de hand van deze gebouwen worden diverse onderwerpen behandeld, variërend van bouwstijlen tot bakstenen. De rondwandeling gaat langs van oorsprong middeleeuwse stenen huizen, langs monumenten als de Martinikerk en de Der Aa-kerk, oude gasthuizen en jongere monumenten. Bij nadere beschouwing blijken de gebouwen een rijkdom aan details te bezitten. Het bevestigt wat oude steden zoals Groningen te bieden hebben: een enorme diversiteit aan cultuurhistorisch waardevolle objecten, waaraan veel valt te ontdekken. Uitgave: Uitgeverij Noordboek, 2005. ISBN 90 330 0513 1.
Uitverkocht.


Ga je Gang in Groningen (Tweede druk 2004, Edward Houting)
Een wandeling door 33 gangen in de binnenstad van Groningen. Deze stad heeft meer dan 100 gangen gekend, waarvan er nu nog zo'n 50 zijn te traceren. De route voert u langs het andere, 'stille gezicht' van Groningen. Met veel cultuurhistorische informatie over de gangen, beroepen, bedrijven, gebouwen en hedendaagse winkels. De wandeling is circa vier kilometer lang en begint en eindigt bij de VVV op de Grote Markt.
56 pagina's met een duidelijke plattegrond. ISBN 90-808159-2-6
Uitverkocht.


SKSG, een eeuw thuis in de kinderopvang (2003, niet in de boekhandel)
Een geschiedenis van honderd jaar kinderopvang in de stad Groningen. De geschiedenis van de in 1901 opgerichte VOK (Vereniging tot Oprichting van Kinderbewaarplaatsen; later VOIK en in 1993 met vier andere instellingen gefuseerd tot de SKSG) wordt gekenmerkt door chronisch geldgebrek. Alleen met liefde en toewijding kon deze vereniging het zolang uithouden. De financiële afhankelijkheid van de gemeente Groningen begon al in 1903 en duurt voor een deel tot op heden voort. 100 pagina's, ISBN 90-9016640-8.


Grafbloempjes, kerkhoven en begraafplaatsen in de gemeente Groningen (2002).
Deze publicatie geeft een overzicht van verdwenen begraafplaatsen en kerkhoven en bestaande begraafplaatsen, grafmonumenten en opschriften op graven. 96 pagina's, ISBN 90-330-1251-0.


Aan t Waark (2002, samen met Herman Sandman – uitverkocht, alleen nog antiquarisch te verkrijgen)
In deze publicatie komen 25 oude beroepen aan bod die in stad en provincie Groningen uitgeoefend werden. Onder meer verhalen over een baggelaar, een drekmenner, een kalverschetser, een sloepenbouwer, een Dollardvisser en een tinverlakker.124 pagina's, ISBN 90-76457-09-3.


Trip-tiek Groningen, 3 stadswandelingen (2002, verkrijgbaar bij boekhandel en VVV)
In Trip-tiek Groningen zijn drie wandelingen gebundeld over Italiaanse invloeden in Groningen, plaatsen waar Ploeg-kunstenaars woonden en werkten en de locaties van woningen van (academische) schrijvers, essayisten, dichters en journalisten.
56 pagina's, ISBN 90-9015865-0.


Gevelstenen in Groningen (1997 – uitverkocht, alleen nog antiquarisch te verkrijgen)
Uitgebreide omschrijving en vindplaatsen van de gevelstenen. Met meer dan 100 illustraties.
104 pagina's, ISBN 90-7191-888-2.


De boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel en op de internetsite van Uitgeverij Noordboek: www.noordboek.nl